Digitale Interne Communicatie

Mix en match kanalen voor een hogere betrokkenheid en employee engagement

De Digitale Interne Communicatie Mix

Interne communicatie is van groot belang om engagement bij medewerkers te vergroten. De mix van de juiste informatie (top-down, bottom-up en peer-2-peer) op het juiste moment naar de juiste persoon is belangrijk om engagement te creëren en te behouden. Door deze precieze mix van Digitale Interne Communicatie bereik je medewerkers beter en langer waardoor er meer engagement is. Meer engagement leidt tot meer inzet van werknemers, minder ziekteverzuim en kan meer omzet betekenen voor het bedrijf.

De ingezette mix aan digitale communicatiekanalen is nog beperkt en traditioneel te noemen”, aldus onderzoekers bij Kantar/TNO naar aanleiding van een onderzoek onder ruim 500 professionals bij bedrijven met minimaal 200 medewerkers. Welke opties zijn er om de digitale communicatiekanalen future proof te maken en hoe kan jij jouw medewerkers beter bereiken?

Hoe bereik jij jouw medewerkers?

Hoe houd je jouw medewerkers betrokken en gemotiveerd? Interne communicatie is key voor employee engagement en employee advocacy. En hogere employee engagement leidt tot meer inzet van werknemers, minder ziekteverzuim, lager verloop van personeel en meer transparantie binnen het bedrijf. Je wilt natuurlijk niet alleen jouw nieuws verkondigen, de workforce aan het woord laten levert ook vele relevante en belangrijke informatie op. Daarnaast is het faciliteren kennisdeling ook ontzettend belangrijk voor de workforce. Er zijn meerdere kanalen en manieren hoe je deze top-down, bottom-up en peer-2-peer communicatie kan combineren.

De ouderwetse manier

Kantar/TNO heeft naar aanleiding van het onderzoek naar de Digitale Interne Communicatie Mix (DICM) onder meer dan 500 professionals bij bedrijven met +200 medewerkers, vastgesteld dat het bestaande intranet door het merendeel van de medewerkers niet als optimaal wordt ervaren. Dit komt door de informatie overload, het soort informatie en (het gebrek aan) de vindbaarheid. Daarnaast vindt de meeste kennisdeling nog steeds ouderwets plaats via een gedeelde server en zeer onveilig via WhatsApp. Hierdoor is kennisdeling onoverzichtelijk, niet optimaal door de versnippering en boven alles ook nog onveilig. Voor degene verantwoordelijk voor de interne communicatie is het daardoor vaak lastig om er zeker van te zijn dat iedereen de belangrijkste informatie krijgt. Interne communicatie op de ouderwetse manier is bijna niet meetbaar.

Hoe kan het beter?

Snelle en relevante informatiedeling wordt ontvangen als zeer positief. De workforce gerichter aanspreken zorgt voor meer vertrouwen in het bedrijf en het bedrijf komt transparanter over. Dit kan bewerkstelligd worden door de juiste mix van kanalen en informatie. Door gepersonaliseerde informatie te sturen, bijvoorbeeld per afdeling, locatie of beroepsgroep binnen jouw bedrijf. Natuurlijk via een device naar keuze. Tenslotte zit niet iedereen achter een vaste werkplek met laptop.

Met een goed dashboard kan je de content één keer implementeren en via meerdere kanalen verspreiden. Daarnaast kan je meteen feedback krijgen door middel van analyses: werken korte artikelen beter dan lange? Welke titel slaat aan en wat niet? Kan je een nieuwsbericht beter in de ochtend of middag plaatsen? Met een goed dashboard krijg je grip op de digitale interne communicatie en leer je wat het juiste tijdstip, kanaal, content en doelgroep is.

Personaliseer
communicatie

Vergroot relevantie door nieuws gericht te versturen op basis van afdeling, profiel of leesgedrag.

Meten, analyseren,
bijsturen

Eindelijk inzicht in uw bereik en hun leesgedrag via de analytics in het Relevance platform waardoor u uw communicatie kunt optimaliseren.

Bespaar tijd,
verhoog efficientie

Grip op uw communicatiestromen door meer inzicht in uw bereik en het leesgedrag van uw doelgroep.

Whitepapers & research

Learn more about the latest trends in Internal Communications

Knowledge Center

Visit our Knowledge Center, your Internal Communications Sweetspot!

Request a demo

Experience what we can do for you during a personalized demonstration of our platform

Blog

Check out our blog to find the latest news

Get in touch

We’d love to hear from you!

Technical details

Find out how our platform works and choose the channels you need